Tuesday, August 30, 2016

Kesempurnaan Bintang Kurban

Selasa, 27 Zulkaedah 1437H: Dari Hujayyah ibnu 'Ady ia berkata: Aku mendengar Ali ra berkata: 

"Rasulullah saw telah menyuruh kami memperhatikan kesempurnaan mata dan telinga ternak kurban."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 4. Hadis Nombor 4222.

Monday, August 29, 2016

Sembelihan Korban Selepas Solat 'Id

Isnin, 26 Zulkaedah 1437H: Dari Al Bara' r.a. katanya: "Pakcikku Abu Burdah menyembelih korbannya sebelum solat hari raya. Maka bersabda Rasulullah saw., "Itu hanya kambing untuk daging makanan (bukan kurban)."

Jawab Pakcik, "Ya, Rasulullah! Kambingku hanya tinggal seekor kambing muda."

Sabda Nabi saw., "(Kali ini) engkau boleh berkorban dengan itu, tetapi tidak mencukupi bagi yang lain-lain."

Kemudian beliau melanjutkan sabdanya "Siapa menyembelih korban sebelum solat 'Id, dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri (tidak menyembelih kurban), dan siapa menyembelih sesudah solat 'Id maka sempurnalah ibadatnya dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat."

Hadis Sahih Muslim

Friday, August 26, 2016

Anging Menjilat Muntahnya

Jumaat, 23 Zulkaedah 1437H: Dari 'Umar bin Khaththab r.a., katanya:"Aku pernah menghibahkan (menyumbangkan) seekor kuda bagus kepada seorang prajurit yang berjuang fi sabilillah, tetapi disia-siakan oleh prajurit itu. Aku menduga, mungkin dia mahu menjualnya kembali dengan harga murah.
Lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw., "Apakah aku boleh membelinya kembali?"
Sabda beliau, "Jangan engkau beli, dan jangan engkau ungkit-ungkit kembali sedekah yang telah engkau berikan. Siapa yang mengambil sedekahnya kembali, tak ubahnya seperti anjing yang menjilat muntahnya."
Hadis Sahih Muslim

Thursday, August 25, 2016

Doa Tolak Bala Rasulullah saw

Khamis, 22 Zulkaedah 1437H

Mengambil Kembali Sedekah

Khamis, 22 Zulkaedah 1437H: Dari Ibnu 'Abbas r.a., katanya Nabi saw. bersabda:
"Perumpamaan orang yang mengambil sedekah (pemberian)nya kembali, tak ubahnya seperti anjing muntah, kemudian di makannya kembali muntahnya itu."

Hadis Sahih Muslim

Wednesday, August 24, 2016

Pertanyaan Abu Dzar

Rabu, 21 Zulkaedah 1437H: Dari Abu Dzar r.a., katanya: "Aku bertanya kepada Rasulullah saw., "Amal yang bagaimanakah yang paling utama?" 

Jawab beliau: "Iman dengan Allah dan jihad di jalanNya." 

Tanya ku, "Budak yang bagaimanakah yang paling utama?" 

Jawab Rasulullah saw., "Yang disenangi majikannya, dan yang paling mahal harganya." 

Tanya ku, "Jika aku tidak sanggup?" 

Jawab Rasulullah saw., "Menolong orang bertukang, atau menyudahkan bengkalai orang yang tak sanggup menyelesaikannya." 

Tanya ku, "Bagaimana pendapat Anda, jika aku tak sanggup melakukan sesuatu?" 

Jawab Nabi saw., "Jagalah jangan sampai engkau berbuat jahat kepada orang lain. Maka yang demikian itu merupakan sedekah darimu untuk diri mu sendiri."

Hadis Sahih Muslim .

Tuesday, August 23, 2016

Jangan Menunggu

Selasa, 20 Zulkaedah 1437H

Hati Yang Bersih

Selasa, 20 Zulkaedah 1437H: Dari Mu'awiyah r.a., katanya: "Hindarilah hadis-hadis palsu, kecuali hadis-hadis pada masa Umar bin Khaththab. Sesungguhnya Umar sangat ditakuti orang mengenai hukum-hukum Allah, apalagi mengenai hadis-hadis palsu, (kerana tindakannya tegas). Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : 

"Siapa yang dikehendaki Allah menjadi (orang) baik, maka diberi-Nya orang itu pengetahuan yang dalam tentang agama." 

Dan aku mendengar pula Rasulullah saw. bersabda: "Aku ini adalah seorang bendahara. Maka siapa yang kuberi (sedekah) dan diterimanya dengan hati bersih, maka dia akan beroleh berkat dari harta itu. Tetapi siapa yang kuberi kerana meminta-minta dan rakus, maka dia seperti orang makan yang tak pernah kenyang."

Hadis Sahih Muslim 

Monday, August 22, 2016

Ganjaran Kebaikan

Isnin, 19 Zulkaedah 1437H

Sedekahlah Ala Kadarnya

Isnin, 19 Zulkaedah 1437H: Dari Asma' binti Abu Bakar Siddiq r.a., katanya dia mendatangi Nabi saw., lalu dia bertanya: 

"Ya, Nabi Allah! Aku tidak punya apa-apa untuk disedekahkan selain yang diberikan Zuber (suamiku) kepada ku (untuk belanja rumah tangga). Berdosakah aku apabila wang belanja itu ku sedekahkan ala kadarnya?" 

Jawab Nabi saw., "Sedekahkanlah ala kadarnya sesuai dengan kemampuanmu, dan jangan menghitung-hitung, kerana Allah akan menghitung-hitung pula pemberian-Nya kepada mu, dan akan kikir kepada mu."

Hadis Sahih Muslim .