Wednesday, October 1, 2014

Larangan Berpuasa Hari Arafah di Padang Arafah

No comments: Links to this post
Rabu, 6 Zulhijjah 1435H: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Ali bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Hausyab bin 'Aqil, mewartakan kepadaku Mahdiy Al-'Abdiy, dari 'Ikrimah, dia berkata: 

"Saya mengunjungi Abu Hurairah di dalam rumahnya, lalu saya bertanya kepadanya tentang puasa hari 'Arafah. Lalu Abu Hurairah menjawab: Rasulullah SAW. melarang berpuasa hari 'Arafah di padang 'Arafah."

Hadis Sunan Ibnu Majjah.

Tuesday, September 30, 2014

Melontar Jumrah

No comments: Links to this post
Selasa, 5 Zulhijjah 1435H: Dari Jabir r.a.. katanya: 

"Rasulullah saw. melontar Jumrah pada hari Nahar (10 Zulhijjah) di waktu Dhuha; dan sesudah itu (iaitu tanggal 11, 12, dan 13) sesudah matahari gelincir."

Hadis Sahih Muslim.

Monday, September 29, 2014

Menyimpan Daging Kurban

No comments: Links to this post
Isnin, 4 Zulhijjah 1435H: Dari Salamah bin Akwa' r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda : 

"Siapa-siapa di antara kamu yang menyembelih korban, maka janganlah dia menyimpan daging korban itu di rumahnya lebih dari tiga hari walaupun agak sedikit." 

Tahun berikutnya para sahabat bertanya, "Tetapkah kami tidak boleh menyimpan di rumah lebih dari tiga hari?" 

Jawab beliau, "Tidak! Tahun yang lalu kita sedang berperang. Aku ingin supaya daging korban itu lebih luas tersebar."

Hadis Sahih Muslim.

Friday, September 26, 2014

Dilarang Mengambil Upah Dari Haiwan Korban

No comments: Links to this post
Jumaat, 1 Zulhijjah 1435H: Dari 'Ali r.a., katanya: 

"Aku disuruh Rasulullah saw. mengurus penyembelihan haiwan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan korban. 

Tetapi dilarang beliau mengambilkan upah untuk tukang potong dari haiwan korban itu. 

Kata 'Ali, untuk upahnya kamu ambilkan dari wang kami sendiri."

Hadis Sahih Muslim Jilid 3. Hadis Nombor 1252.

Thursday, September 25, 2014

Ibadat Korban Rasulullah saw

No comments: Links to this post
Khamis, 30 Zulhijjah 1435H: Dari Anas r.a., katanya:

Rasulullah saw. menyembelih korban dua ekor kibasy (biri-biri) putih yang telah bertanduk. 

Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri sambil membaca Basmalah dan Takbir dan dengan memijakkan kaki beliau di pangkal leher biri-biri itu."

Hadis Sahih Muslim 

Wednesday, September 24, 2014

Ibadat Qurban - Larangan Mencukur Rambut & Memotong Kuku

No comments: Links to this post
Rabu, 29 Zulkaedah 1435H: Dari Ummu Salamah r.a. katanya Nabi saw. bersabda: 

"Apabila kamu melihat bulan Zulhijjah telah terbit, dan kamu bermaksud menyembelih korban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku (hingga selesai menyembelih)."

Hadis Sahih Muslim.

Tuesday, September 23, 2014

Menyembelih Korban Dengan Menyebut Nama Allah

No comments: Links to this post
Selasa, 28 Zulkaedah 1435H: Dari Jundab bin Sufyan r.a. katanya: 

"Aku hadir solat 'Idul Adha bersama-sama Rasulullah saw. Tidak lama setelah selesai solat, beliau terlihat daging korban yang telah disembelih sebelum solat. 

Maka bersabda beliau, "Siapa menyembelih korban sebelum solat, maka hendaklah disembelihnya yang lain sebagai pengganti. 

Dan siapa yang belum menyembelih hendaknya menyembelihnya dengan menyebut nama Allah." 

Hadis Sahih Muslim & Bukhari.