Friday, January 29, 2016

Benih Penyakit

Jumaar, 19 Rabiulakhir 1437H: Dari Jabir r.a. katanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Tutuplah bejana, tutup tempayan, kerana pada suatu malam dalam setahun penyakit menular berjangkit. Setiap bejana atau tempayan yang didapatinya tidak tertutup, nescaya benih penyakit itu akan hinggap ke dalam bejana itu."

Hadis Sahih Muslim.

Thursday, January 28, 2016

DiHapuskan Dosa

Khamis, 18 Rabiulakhir 1437H: Dari Abdullah r.a., katanya: "Aku datang mengunjungi Rasulullah saw. ketika beliau sedang sakit, lalu kuraba beliau seraya berkata, 

"Ya, Rasulullah! Demam Anda bertambah keras."

Jawab beliau, "Memang, demamku sama dengan demam dua orang kamu."

Kataku pula, "Semoga Anda mendapat pahala berganda pula."

Jawab beliau, "Semoga!"

Kemudian sabda beliau pula, "Tidak ada seorang muslim yang ditimpa cubaan berupa sakit dan sebagainya, melainkan dihapuskan Allah Taala dosa-dosanya, seperti pohon kayu mengugurkan daunnya."

Hadis Sahih Muslim

Wednesday, January 27, 2016

Setiap Penyakit Ada Ubatnya

Rabu, 17 Rabiulakhir 1437H: Dari Jabir r.a. dari Rasulullah saw., sabdanya: 

"Setiap penyakit ada ubatnya. Apabila tepat ubat suatu penyakit, tentu penyakit itu sembuh dengan izin Allah 'Azza wa Jalla."

Hadis Sahih Muslim.

Tuesday, January 26, 2016

Sakit Perut

Selasa, 16 Rabiulakhir 1437H:  Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya: 

"Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. lalu dia berkata, "Saudaraku sakit perut sehingga dia buang-buang air." 

Sabda Rasulullah saw., "Minumkan madu kepadanya." 

Lalu diminumkan madu kepadanya. Kemudian dia datang pula kepada Nabi saw. lalu katanya, "Telah ku minumkan madu kepadanya, tetapi sakitnya bertambah." 

Nabi saw. menyuruhnya pula meminumkan madu sampai berulang tiga kali. Dia datang untuk keempat kalinya, Nabi saw. tetap menyuruhnya supaya meminumkan madu. 

Kata orang itu, "Aku telah meminumkannya, ya Rasulullah, namun sakitnya bertambah juga." 

Sabda Rasulullah saw., "Allah Maha Besar! Perut saudara mu itulah yang dusta." 

Lalu diminumkannya pula madu, maka sembuhlah saudaranya.

Hadis Sahih Muslim

Friday, January 22, 2016

Neraka Dan Syurga

Jumaat, 12 Rabiulakhir 1437H: Dari Abu Hurairah r.a. katanya Nabi saw. bersabda:

"Neraka dan syurga saling bertengkar. Kata neraka, aku diistimewakan Allah dengan penghuni-penghuniku orang-orang sombong dan berkuasa." 

Kata syurga, "Apakah penghuni-penghuniku hanya terdiri dari orang-orang daif, orang-orang terdampar, dan orang-orang lemah."

Maka berfirman Allah kepada syurga, "Engkau adalah rahmatKu. Aku rahmati dengan engkau orang-orang yang Ku kehendaki di antara hamba-hamba-Ku."

Dan berfirman pula Allah kepada neraka, "Engkau adalah azab (seksa)Ku. Aku seksa dengan engkau orang yang Ku kehendaki di antara hamba-hamba-Ku. Masing-masing kamu mendapat penghuni sampai penuh." 

Ketika ternyata neraka belum penuh, maka Allah memenuhinya dengan orang-orang yang harus diseksa. Setelah penuh, neraka berkata, "Cukup, cukup!"

Lalu mereka dicampur aduk satu sama lain.

Hadis Sahih Muslim

Thursday, January 21, 2016

Penduduk Syurga & Neraka

Khamis, 11 Rabiulakhir 1437H: Dari Haritsah bin Wahab r.a. katanya dia mendengar Nabi saw. bersabda:

"Mahukah kamu sekalian ku beritahukan siapa penduduk syurga?"

Jawab para sahabat, "Tentu, ya Rasulullah!"

Sabda beliau, "Orang-orang daif bila dihina orang, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah (dan mendoa kepada-Nya), maka doanya sungguh diperkenankan Allah."

Kemudian beliau bertanya pula, "Mahukah kamu ku beritahukan siapa penduduk neraka?"

Jawab mereka, "Tentu!"

Sabda beliau, "Setiap orang yang kasar, besar mulut, angkuh, mewah namun kikir dan sombong."

Hadis Sahih Muslim

Wednesday, January 20, 2016

Tiga Golongan Mendapat Seksa

Rabu, 10 Rabiulakhir 1437H: Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda:

"Ada tiga golongan, di mana Allah tidak akan bercakap kepada mereka, tidak membersihkan mereka daripada dosa, Kata Mu'awiyah, juga tidak akan menengok kepada mereka, bahkan mereka mendapat seksa yang pedih:

(1) Orang tua penzina; 
(2) Raja (penguasa) pembohong; 
(3) Si miskin yang sombong."

Hadis Sahih Muslim