Tuesday, October 21, 2014

Kelebihan Surah Ikhlas

No comments: Links to this post
Selasa, 26 Zulhijjah 1435H: Dari 'Aisyah r.a., katanya: Rasulullah saw. mengirim seorang lelaki dalam satu pasukan, lalu orang itu membaca dalam solat dengan para sahabatnya "Qul huwallahu ahad" (Surah Ikhlas sampai tamat). Ketika mereka telah kembali, hal itu diceritakan orang kepada Rasulullah saw. 

Maka sabda beliau, "Tanyakanlah kepadanya, apa alasannya berbuat seperti itu." 

Lalu mereka tanyakan kepada lelaki itu kenapa dia berbuat demikian. 

Jawabnya, "Kerana di dalam surah Ikhlas itu tersebut sifat-sifat Allah. Kerana itu aku suka membacanya." 

Sabda Rasulullah saw., "Sampaikan kepadanya, bahawa Allah menyukainya pula."

Hadis Sahih Muslim.

Monday, October 20, 2014

Berbakti Kepada Ibubapa Adalah Jihad

No comments: Links to this post
Isnin, 25 Zulhijjah 1435H: Dari Abdullah bin Amru r.a., katanya: 

"Seorang lelaki datang kepada Nabi saw. minta izin hendak ikut jihad (berperang). 

Tanya Nabi saw. kepadanya, "Apakah kedua orang tua mu masih hidup?" 

 Jawab orang itu, "Masih!" 

Sabda beliau, "Berbakti kepada keduanya adalah jihad."

Hadis Sahih Muslim

Friday, October 17, 2014

Pemimpin Yang Jujur & Yang Tidak Jujur

No comments: Links to this post
Jumaat, 22 Zulhijjah 1435H: Dari Ma'qil r.a. katanya: Saya akan menceritakan kepada engkau hadis yang saya dengar dari Rasulullah saw. dan saya telah mendengar beliau bersabda: "Seseorang yang telah ditugaskan Tuhan memerintahi rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat itu dengan jujur, nescaya dia tiada akan memperoleh bau syurga." 

Dari Maaqil r.a. katanya: Saya akan menceritakan kepada engkau hadis yang saya dengar dari Rasulullah saw. dan beliau bersabda: "Seorang pembesar yang memerintahi rakyat kaum Muslimin, apabila pembesar itu mati, sedang dia tidak jujur terhadap rakyat, nescaya dia dilarang oleh Allah, masuk syurga."

Hadis Sahih Bukhari.

Thursday, October 16, 2014

Tiga Golongan Yang Mendapat Seksaan Pedih

No comments: Links to this post
Khamis,21 Zulhijjah 1435H: Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah saw. bersabda: 

"Tiga golongan tidak bercakap-cakap Allah dengan mereka dan tidak akan menyucikan mereka di hari kiamat dan mereka memperoleh seksaan yang pedih: 

1. Orang yang mempunyai kelebihan air dalam perjalanan, tetapi dia tidak mahu memberikannya kepada musafir (yang memerlukan).

2. Orang yang setia kepada Imam (Kepala Pemerintahan), tetapi dia berjanji setia itu hanya kerana hendak memperoleh keuntungan dunia. Kalau dia diberi, dipenuhinya janjinya. Tetapi kalau tidak diberi, janji itu tidak dipenuhinya. 

3. Orang yang jual beli suatu barang sesudah Asar, lalu orang yang membeli itu bersumpah dengan nama Allah, bahawa telah dibayarnya sekian, lalu dibenarkan oleh orang menjual. Maka diberikannya barang itu, pada hal yang sebenarnya belum dibayar."

Hadis Sahih Bukhari.

Friday, October 10, 2014

Mohon Berlindung Dari Neraka

No comments: Links to this post
Jumaat, 15 Zulhijjah 1435H: Dari 'Adi bin Hatim r.a. bahawa Nabi saw. menyebut neraka, lalu memalingkan mukanya dan Mohon berlindung dari neraka. 

Kemudian beliau menyebutnya sekali lagi, lalu memalingkan mukanya dan Mohon berlindung dari neraka. 

Kemudian beliau bersabda: "Pelihara diri mu dari neraka, walaupun dengan memberikan sebelah kurma. Siapa yang tidak sanggup hendaklah dengan mengucapkan perkataan yang baik."

Hadis Sahih Bukhari .

Thursday, October 9, 2014

Tanda-Tanda Kiamat

No comments: Links to this post
Khamis, 14 Zulhijjah 1435H: Dari Hudzaifah bin Asid Al Ghiffari r.a. katanya: 

"Rasulullah saw. menengok kami ketika kami sedang berbincang-bincang seraya bertanya: 

"Apa yang sedang kalian perbincangkan?" 

Jawab para sahabat, "Kami berbincang-bincang mengenai hari kiamat." 

Sabda beliau, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat sepuluh macam tanda: 

(1) Ad Dukhan (asap atau kabut), 
(2) Dajjal (si penipu besar), 
(3) Dabbah (binatang melata). 
(4) Matahari terbit di barat. 
(5) 'Isa anak Maryam a.s. turun 
(6) Ya'juj dan Ma'juj. 
(7) Gerhana di timur. 
(8) Gerhana di barat. 
(9) Gerhana di Jazirah 'Arab. 
(10) Api menyala di Yaman menghalau ummat manusia ke mahsyar (tempat berkumpul)."

Hadis Sahih Muslim

Wednesday, October 8, 2014

Gerhana Matahari & Gerhana Bulan

No comments: Links to this post
Rabu, 13 Zulhijjah 1435H: Dari 'Aisyah r.a., katanya: 

"Pada suatu hari di masa Rasulullah saw. masih hidup, terjadi gerhana matahari. Kerana itu beliau berdiri mengerjakan solat (gerhana) dan berdirinya itu sangat lama. 

Kemudian beliau rukuk, dan rukuknya itu sangat lama. 

Kemudian beliau mengangkat kepala (i'tidal) dan i'tidalnya itU sangat lama pula, tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. 

Kemudian rukuk pula lama-lama, tetapi tidak selama yang pertama. 

Kemudian beliau sujud, dan sesudahnya langsung berdiri kembali lama-lama, tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. 

Kemudian beliau rukuk pula lama-lama tetapi tidak selama rukuk yang pertama. 

Kemudian beliau mengangkat kepala (i'tidal) dan sesudah itu berdiri pula lama-lama, tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. 

Kemudian beliau sujud, dan sesudah itu selesai. 

Sedangkan matahari telah terang kembali. Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang ramai. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah swt., dan sesudah itu beliau bersabda, antara lain sabdanya: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah suatu bukti di antara sekian banyak bukti kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana kerana kematian atau kelahiran seseorang. Kerana itu jika kamu melihat gerhana matahari dan bulan, takbir dan mendoalah kepada Allah swt., solat dan bersedekahlah kamu banyak-banyak. 

"Hai, umat Muhammad! Tidak seorang pun yang sangat benci kepada perzinaan selain daripada Allah. (Kerana itu hindarilah!) 

Hai, umat Muhammad! Kalaulah kamu tahu apa yang ku ketahui, nescaya kamu akan banyak menangis, dan sedikit tertawa. 

Camkanlah! Bukankah telah kusampaikan."

Hadis Sahih Muslim.