Tuesday, December 23, 2014

Jangan Meminta-Minta Mati Kerana Suatu Musibah

No comments: Links to this post
Selasa, 1 Rabiulawal 1436H: Dari Anas r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: 

"Sekali-kali janganlah kamu meminta-minta mati kerana suatu musibah yang menimpa. Jika kamu hendak meminta juga, maka mendoalah sebagai berikut : "Allahumma ahyini mall kaanatil hayatu khairan Ii, wa tawaffani idza kaanatil wafaatu khairan li." (Wahai Allah! Panjangkanlah umurku jika umur panjang itu yang lebih baik bagi ku, dan matikanlah aku jika mati itu yang lebih baik bagiku).

Hadis Sahih Muslim

Thursday, December 18, 2014

Istiqamah Dalam Beramal Walaupun Sedikit

No comments: Links to this post
Khamis, 25 Safar 1436H: Dari 'Aisyah r.a., katanya: "Rasulullah saw. tidak pernah puasa sunat tiap bulan dalam setahun, lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'aban. 

Beliau bersabda, "Beramallah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan (memberi pahala) sehingga kamu sendiri yang bosan beramal. Sedangkan amal yang paling disukai Allah ialah amal yang dilakukan secara tetap walaupun sedikit."

Hadis Sahih Muslim .

Wednesday, December 17, 2014

Jangan Tertipu Dengan Penglihatan Mata

No comments: Links to this post
Rabu, 24 Safar 1436H: Dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi r.a. katanya Nabi saw. bersabda:

"Sesungguhnya ada orang beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang penglihatan orang banyak, tetapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Dan ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli neraka menurut pandangan manusia, tetapi sebenarnya dia ahli syurga."

Hadis Sahih Muslim.

Tuesday, December 16, 2014

Pintu-Pintu Syurga Berada Di Bawah Naungan Kilatan Pedang

No comments: Links to this post
Selasa, 23 Safar 1436H: Dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais r.a., dari bapanya, katanya dia mendengar bapanya bercerita, bahawa ketika bapanya sedang berhadapan dengan musuh, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya pintu-pintu syurga berada di bawah naungan (kilatan) pedang." 

Lalu berdiri seorang lelaki sambil menangis, katanya: "Hai, Abu Musa! Apakah Anda pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda seperti itu?" 

Jawab Abu Musa, "Ada!" 

Orang itu pergi menemui kawan-kawannya seraya katanya, "Aku mengaturkan salam kepada Anda semua!" 

Kemudian dibukanya sarung pedangnya lalu dilemparkannya. Sesudah itu, dengan pedang terhunus dia pergi menyerbu musuh, memukul mati dengan pedangnya, setiap musuh yang ditemuinya sehingga akhirnya dia sendiri mati pula terbunuh sebagai syahid."

Hadis Sahih Muslim .

Monday, December 15, 2014

Amanat Rasulullah saw

No comments: Links to this post
Isnin, 22 Safar 1436H: Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a. katanya Nabi saw pernah bersabda mengenai para korban perang Uhud. Beliau naik ke mimbar seolah-olah memberi amanat kepada yang masih hidup dan yang telah syahid. 

 Sabda beliau. "Aku mendahului kalian ke telaga, Lebar telaga itu sejauh antara Ailah ke Juhtah. Aku tidak menyangsikan bahawa kamu akan kembali musyrik sepeninggal ku. Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Kemudian kamu berbunuh-bunuhan dan akhirnya kalian musnah seperti kemusnahan umat yang sebelum kalian." 

Kata 'Uqbah, "Itulah yang terakhir kali aku melihat Rasulullah saw. berpidato di mimbar."

Hadis Sahih Muslim .

Friday, December 12, 2014

Tinggalkan Ahi Warismu Dalam Keadaan Kaya

No comments: Links to this post
Jumaat, 19 Safar 1436H: Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a.. katanya: Pada tahun haji yang penghabisan, saya sakit, dan Rasulullah saw. datang mengunjungi saya. Aku bertanya kepada beliau, "Saya merasa sakit saya ini agak mengkhuatirkan. Saya ada mempunyai kekayaan sedangkan yang akan mewarisinya tidak ada, selain seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan dua pertiga dari kekayaan saya itu?" 

Jawab Nabi, "Tidak boleh!" 

Aku bertanya, "Seperdua." 

Kemudian beliau bersabda, "Sepertiga! Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan dia dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Perbelanjaan yang telah engkau keluarkan semata-mata kerana Allah, sesungguhnya akan diberi pahala oleh Allah, sehingga belanja yang telah engkau keluarkan untuk isteri mu sekalipun." 

Kataku, "Ya, Rasulullah! Aku telah ketinggalan oleh kawan-kawanku (yang mati syahid)." 

Jawab Nabi saw., " Engkau sekali-kali tidak ketinggalan. Setiap amal soleh yang telah engkau perbuat akan menambah darjat dan ketinggianmu: Mudah-mudahan umurmu panjang sehingga bermanfaat bagi satu kaum dan kerugian bagi yang lain. Oh Allah! Teruskanlah sahabat-sahabatku hijrah dan janganlah dibiarkan mereka surut ke belakang." 

Tetapi Rasulullah saw. sangat menyayangkan seorang yang miskin tak dapat pindah iaitu Saad bin Khaulah. Beliau saw. menangisinya tatkala mendengar dia meninggal di Mekah."

Hadis Sahih Bukhari.

Thursday, December 11, 2014

Termasuk Kehidupan Yang Terbaik

No comments: Links to this post
Khamis, 18 Safar 1436H: Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw. sabdanya: 

"Termasuk kehidupan yang terbaik, iaitu orang-orang yang mempersiapkan hidupnya untuk jihad fi sabilillah (berjuang atau berperang untuk menegakkan agama Allah). Ia segera melompat ke punggung kuda tatkala mendengar trompet perang dan menunggu komando. Ia segera memacu kudanya ke medan perang mencari kematian (syahid) yang didambakannya. 

Atau seorang yang tinggal di puncak-puncak bukit dan di lembah-lembah, dengan hidup sederhana, ditegakkannya solat, dibayarnya zakat, disembahnya Tuhan terus menerus sampai meninggal, dan tidak pernah merugikan umat manusia, bahkan dia sentiasa berbuat kebajikan terhadap sesamanya."

Hadis Sahih Muslim.