Friday, April 13, 2018

Persediaan Solat Jumaat

Jumaat, 26 Rejab 1439H: Mewartakan kepada kami Sahl bin Abu Sahl dan Hautsarah bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, dari Ibnu 'Ajlan, dari Sa'id Al-Maqburiy, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin Wadi'ah, dari Abu Dzarr, dari Nabi SAW. 

Beliau bersabda: "Barangsiapa mandi di hari Jumaat, kemudian membaguskan mandinya, bersuci lalu membaguskan sucinya, memakai pakaian yang paling bagus, memakai minyak wangi keluarganya apa yang Allah tetapkan, kemudian mendatangi Jumaat, tidak berbuat sia-sia dan tidak memisahkan antara dua orang, maka akan diampuni dosa-dosa yang terjadi antara Jumaat ini dan Jumaat yang lain." 

Dalam Az-Zawa-id; Isnadnya Shahih dan para perawinya terpercaya.

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 2. Hadis Nombor 1097.

Thursday, April 12, 2018

Jangan Terburu-Buru

Khamis, 25 Rejab 1439H: Berita dari Ibnu Umar r.a. mengatakan bahawa Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila makan malam telah dihidangkan, dan qamat untuk solat telah diucapkan, dahulukanlah makan malam dan jangan terburu-buru hingga kamu selesai makan.

Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0382

Wednesday, April 11, 2018

Bersikap Tenang

Rabu, 24 Rejab 1439H: Berita dari Abu Qatadah r.a. mengatakan, bahawa Rasulullah saw. bersabda:

"Apabila muadzin telah qamat untuk solat, maka janganlah kamu berdiri lebih dahulu, sebelum melihat ku (berdiri di hadapanmu), dan hendaklah kamu bersikap tenang. "

Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0361.

Tuesday, April 10, 2018

Terlupa Mandi Junub

Selasa, 23 Rejab 1439H: Abu Hurairah r.a. menceritakan: " (Pada suatu ketika) orang telah qamat untuk solat. Saf telah diluruskan sambil berdiri. Rasullullah saw. datang kepada kami. Setelah beliau berdiri di tempatnya biasa solat, tiba-tiba ia teringat bahawa beliau junub.

Beliau berkata kepada kami, "Tunggulah sebentar!"

Sesudah mandi ia datang kembali kepada kami, sedangkan rambutnya masih basah. Lalu beliau takbir dan solat bersama-sama dengan kami."

Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0176.

Monday, April 9, 2018

Qamat Solat Jamak

Isnin, 22 Rejab 1439H: Dari Ibnu Umar r.a., katanya: "Nabi saw. pernah menjamakkan solat Maghrib dan Isyak ketika di Jama' (Muzdalifah).

Tiap-tiapnya dengan satu qamat tanpa solat sunat antara keduanya dan tidak pula setelah keduanya selesai."

Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 0861.

Thursday, April 5, 2018

Solat Sesudah Qamat

Khamis, 16 Rejab 1439H: Berita dari Malik bin Buhainah r.a., mengatakan. bahawa Rasulullah saw. pernah melihat seorang laki-Iaki solat dua rakaat sesudah qamat. 

Ketika Rasulullah saw. telah selesai solat, dan orang banyak memandang hairan kepada orang itu, maka Rasulullah saw. bersabda: "Subuh! Subuh! Subuh! Subuh!" (empat kali)."

Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0379.

Wednesday, April 4, 2018

Apabila Azan & Qamat

Rabu, 17 Rejab 1439H: Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda : "Apabila orang azan, maka syaitan lari terkentut-kentut sampai tak kedengaran lagi olehnya azan. 

Apabila azan telah selesai, dia kembali pula. Kemudian, apabila orang qamat dia lari pula, dan apabila qamat telah selesai dia datang pula kembali menggoda orang (yang sedang solat). 

Dia membisik, "Ingatlah ini dan itu!" Yaitu hal-hal yang tidak pernah diingatnya selama ini, sehingga orang lupa telah berapa rakaat dia solat. 

Maka apabila kamu lupa telah berapa rakaat kamu solat, sujudlah dua kali ketika sedang duduk (sujud sahwi)."

Hadis Sahih Muslim Jilid 1. Hadis Nombor 0522.