Friday, October 31, 2014

Puasa Asyura (10 Muharram)

No comments: Links to this post
Jumaat, 7 Muharram 1436H: Dari 'Aisyah r.a.. katanya: 

"Biasanya orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, puasa dari hari 'Asyura. Dan Rasulullah saw. pun mempuasakannya. 

Ketika beliau tiba di Madinah, dia mempuasakannya dan suruhnya pula orang-orang puasa pada hari itu. 

Tatkala puasa Ramadhan telah diwajibkan, beliau meninggalkan puasa Asyura, dan siapa yang ingin mengerjakannya dibolehkan dan siapa yang ingin meninggalkannya boleh pula."

Hadis Sahih Bukhari

Thursday, October 30, 2014

Puasa Hari Asyura (10 Muharram)

No comments: Links to this post
Khamis, 6 Muharram 1436H: Dari 'Abdullah bin 'Abbas r.a., dia menceritakan bahawa ketika Rasulullah saw. puasa pada hari 'Asyura (10 Muharram) dan memerintahkan kaum Muslimin supaya puasa, para sahabat berkata, 

"Hari ini adalah hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani." 

Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Apabila masih menyaksikan tahun yang akan datang, insya Allah kita puasa pada tanggal sembilan Muharram." 

Kata 'Abdullah selanjutnya, "Ternyata tahun depan itu, beliau sudah wafat."

Hadis Sahih Muslim .

Wednesday, October 29, 2014

Seutama-Utama Puasa & Solat

No comments: Links to this post
Rabu, 5 Muharram 1436H: Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda : 

"Seutama-utama puasa sesudah puasa Ramadhan ialah puasa bulan Muharram, dan seutama-utama solat sesudah solat fardu ialah solat malam."

Hadis Sahih Muslim.

Tuesday, October 28, 2014

Syarat Menjadi Imam Solat Berjemaah

No comments: Links to this post
Selasa, 4 Muharam 1436H: Dari Abu Mas'ud Al Anshari r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: 

"Orang yang patut jadi imam (solat berjemaah) ialah yang paling pandai membaca Kitabullah. 

Jika ternyata mereka sama pandai, maka yang paling alim tentang sunnah. 

Jika ternyata mereka sama alim, maka yang paling dahulu hijrah. 

Jika ternyata mereka bersamaan pula hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam.
 
Janganlah kamu menjadi imam dalam wilayah kekuasaan orang lain, 

dan jangan pula duduk di tempat yang disediakan khusus untuk kemuliaan seseorang, kecuali dengan izinnya"

Hadis Sahih Muslim 

Monday, October 27, 2014

Memelihara Anjing

No comments: Links to this post
Isnin, 3 Muharam 1436H: Dari Ibnu 'Umar r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: 

"Siapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing pemburu, maka berkurang pahala amalnya setiap hari sebesar dua qirath." (Satu qirath sebesar bukit Uhud).

Hadis Sahih Muslim

Tuesday, October 21, 2014

Kelebihan Surah Ikhlas

No comments: Links to this post
Selasa, 26 Zulhijjah 1435H: Dari 'Aisyah r.a., katanya: Rasulullah saw. mengirim seorang lelaki dalam satu pasukan, lalu orang itu membaca dalam solat dengan para sahabatnya "Qul huwallahu ahad" (Surah Ikhlas sampai tamat). Ketika mereka telah kembali, hal itu diceritakan orang kepada Rasulullah saw. 

Maka sabda beliau, "Tanyakanlah kepadanya, apa alasannya berbuat seperti itu." 

Lalu mereka tanyakan kepada lelaki itu kenapa dia berbuat demikian. 

Jawabnya, "Kerana di dalam surah Ikhlas itu tersebut sifat-sifat Allah. Kerana itu aku suka membacanya." 

Sabda Rasulullah saw., "Sampaikan kepadanya, bahawa Allah menyukainya pula."

Hadis Sahih Muslim.

Monday, October 20, 2014

Berbakti Kepada Ibubapa Adalah Jihad

No comments: Links to this post
Isnin, 25 Zulhijjah 1435H: Dari Abdullah bin Amru r.a., katanya: 

"Seorang lelaki datang kepada Nabi saw. minta izin hendak ikut jihad (berperang). 

Tanya Nabi saw. kepadanya, "Apakah kedua orang tua mu masih hidup?" 

 Jawab orang itu, "Masih!" 

Sabda beliau, "Berbakti kepada keduanya adalah jihad."

Hadis Sahih Muslim