Thursday, September 21, 2017

Mamatuhi Amir

Khamis, 30 Zulhijjah 1438H: Dari Abu Hurairah r.a., Ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kita umat yang terakhir (di dunia) paling di muka (di akhirat). Siapa yang mematuhi perintah saya, bererti ia telah patuh kepada Tuhan. 

Sebaliknya, siapa yang mendurhakai saya, sesungguhnya ia mendurhakai Tuhan. 

Siapa yang mematuhi Amir (pembesar negeri), sesungguhnya ia telah mematuhi saya dan siapa yang mendurhakai Amir, sesungguhnya ia telah mendurhakai saya.

Dan sesungguhnya Imam itu dinding (pembela) terhadap rakyat yang dibelakangnya. Jika rakyat itu diperangi musuh, Imam mempertahankannya. 

Jikalau ia memerintahkan taqwa kepada Allah dan ia bersikap adil, maka kerana hal yang demikian itu, ia memperoleh pahala. 

Sebaliknya kalau ia berkata (berbuat) bukan demikian, maka ia berdosa (dihukum).".

Hadis Sahih Bukhari

Wednesday, September 20, 2017

Setiap Seorang Ada Jin

Rabu, 29 Zulhijjah 1438H: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang di tugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya."

" Tanya para sahabat, "Anda juga, ya Rasulullah?" 

Jawab beliau, "Ya, aku juga. Tetapi Allah selalu melindungi ku dari godaan mereka, sehingga mereka yang menggoda ku akhirnya Islam (menyerah). Kerana itu mereka tidak berani menyuruh ku melainkan untuk kebaikan."

Hadis Sahih Muslim

Tuesday, September 19, 2017

Dunia Itu Manis

Selasa, 28 Zulhijjah 1438H: Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. dari Nabi saw. sabdanya:

"Sesungguhnya dunia itu manis. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepada kamu sekalian. 

Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang kamu kerjakan (di dunia itu). Kerana itu takutilah dunia dan takutilah wanita, kerana sesungguhnya sumber bencana Bani Israil adalah wanita."

Hadis Sahih Muslim

Monday, September 18, 2017

Bila Tidak Saling Mengenal

Isnin, 27 Zulhijjah 1438H: Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: "Ruh (jiwa) bagaikan para parajurit yang aneka ragam. Bila saling mengenal, mereka akan bersatu. Bila tidak saling mengenal, mereka akan berpecah-belah."
 
Hadis Sahih Muslim

Friday, September 15, 2017

Kebaikan Bukan Dengan Tergesa-Gesa

Jumaat, 24 Zulhijjah 1438H: Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: "Saya berangkat bersama-sama dengan Nabi saw. pada hari 'Arafah. Nabi saw. mendengar suara herdikan yang keras dan pukulan terhadap unta.

Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka dengan cemetinya, dan bersabda: "Hai, orang banyak! Tenanglah! kerana sesungguhnya kebaikan itu diperoleh bukanlah dengan tergesa-gesa."

Hadis Sahih Bukhari

Thursday, September 14, 2017

Apabila Muadzin Qamat

Khamis, 23 Zulhijjah 1438H: Berita dari Abu Qatadah r.a. mengatakan, bahawa Rasulullah saw. bersabda:

"Apabila muadzin telah qamat untuk solat, maka janganlah kamu berdiri lebih dahulu, sebelum melihat ku (berdiri di hadapanmu), dan hendaklah kamu bersikap tenang. "

Hadis Sahih Bukhari

Wednesday, September 13, 2017

Jangan Tergopoh-Gopoh

Rabu, 22 Zulhijjah 1438H: Dari Abu Qatadah r.a., katanya: "Ketika kami sedang solat bersama Nabi saw., tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh seorang laki-laki. 

Setelah selesai solat beliau bertanya, "Apa yang terjadi?" 

Jawab mereka, "Kami tergopoh-gopoh hendak solat." Sabda 

Nabi saw., "Jangan berbuat begitu! Apabila kamu hendak solat (berjemaah), bersikaplah tenang. Mana yang kamu dapati, solatlah bersama mereka, dan mana yang kamu tertinggal sempurnakanlah kemudian."

Hadis Sahih Bukhari