Monday, September 22, 2014

Waktu Ibadat Qurban

No comments: Links to this post
Isnin, 27 Zulkaedah 1435H: Dari Barra' r.a., katanya: Nabi saw. berkata: 

"Hal pertama yang kita lakukan pada hari ini adalah solat. 

Kemudian kita kembali pulang dan menyembelih binatang korban. Siapa yang melakukannya, maka ia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita. 

Siapa yang menyembelih sebelum solat, maka sembelihannya itu hanya berupa daging yang diberikannya kepada para keluarganya, dan tidak ada hubungannya dengan ibadah pengorbanan!" 

Setelah itu Abu Burdah bin Niyar, yang telah menyembelih binatangnya sebelum solat, berdiri dan berkata: "Saya masih mempunyai seekor kambing muda!" Rasul berkata: "Sembelihlah! tetapi untuk orang lain setelah engkau, hal itu tidak memenuhi syarat."

Hadis Sahih Bukhari 

Wednesday, September 17, 2014

Haji Mabrur Pahalanya Syurga

No comments: Links to this post
Rabu, 22 Zulkaedah 1435H: Dari Syaqiq dari Abdullah r.a, berkata: Rasulullah saw bersabda: 

"Kerjakanlah ibadah haji dan umrah secara beriringan, kerana keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi, karat emas dan karat perak. 

Dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya selain syurga."

Hadis Sunan An-Nasai

Friday, September 12, 2014

Solat Ketika Mengerjakan Haji

No comments: Links to this post
Jumaat, 17 Zulkaedah 1435H: Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husyaim memberitahukan kepada kami, 'Ali bin Zaid bin Jud'an memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Abu Nadlrah dimana dia berkata: 

"Imran bin Hushain ditanya tentang solat orang yang berpergian (musafir), dimana dia menjawab: "Saya mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah s.a.w. dimana beliau mengerjakan solat dua rakaat. Saya mengerjakan haji bersama dengan Abu Bakr dimana dia mengerjakan solat dua rakaat; bersama dengan 'Umar dimana dia mengerjakan solat dua rakaat; dan bersama dengan 'Utsman selama enam tahun dari masa kekhalifahannya atau lapan tahun dimana dia juga mengerjakan solat dua rakaat." 

Abu 'Isa berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan sahih."

Hadis Sunan At-Termizi.

Thursday, September 11, 2014

Wukuf Di Muzdalifah

No comments: Links to this post
Khamis, 16 Zulkaedah 1435H: Asy-Sya'bi mengatakan, menceritakan kepadaku Urwah ibnu Mudharris ibnu Aus ibnu Haritsah ibnu La'm berkata: 

"Ketika Nabi saw berada di Muzdalifah, aku datang pada beliau saw dan aku bertanya: "Adakah aku mendapatkan pahala haji?" 

Jawab beliau: "Barangsiapa yang solat subuh dengan berjamaah bersama kami, dan wuquf di tempat ini (Muzdalifah) hingga selesai, dan sebelumnya ia telah wuquf di Arafah di malam hari maupun di siang hari, maka ia telah menyempurnakan hajinya dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan semua dosa-dosanya."

Hadis Sunan An-Nasai.

Wednesday, September 10, 2014

Mati Dalam Keadaan Yahudi atau Nasrani

No comments: Links to this post
Rabu, 15 Zulkaedah 1435H: Muhammad bin Yahya Al-Qutha'i Al-Bashri menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, Hilal bin 'Abdullah, pelayan Rabi'ah bin 'Amr bin Muslim Al-Bahili memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari AL-Harits dari 'Ali di mana ia berkata: 

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai bekal dan kenderaan yang dapat membawanya sampai ke Baitullah namun ia tidak berhaji maka tidak ada halangan baginya bila ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. 

Yang demikian itu kerana Allah berfirman di dalam kitabNya: (yang ertinya: "Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.") 

Abu 'Isa berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan gharib yang tidak kami ketahui kecuali dari riwayat gharib ini. Dalam sanadnya terdapat beberapa pendapat. Hilal bin 'Abdullah itu tidak dikenali; sedangka Al-Harith itu dianggap daif dalam hadis ini

Hadis Sunan At-Termizi.

Tuesday, September 9, 2014

Bermalam di Mina

No comments: Links to this post
Selasa, 14 Zulkaedah 1435H: Bukair ibnu Atha' berkata: "Aku telah mendengar Abdur Rahman ibnu Ya'mur Addiliy berkata: "Aku telah menyaksikan Rasulullah saw wuquf di Arafah, tiba-tiba datang padanya seorang lelaki utusan orang-orang Nejed, orang itu bertanya tentang haji. 

Jawab beliau: "Haji ialah harus wuquf di Arafah, barangsiapa yang datang di Arafah di malam hari, sebelum waktu subuh tiba, maka ia telah mendapatkan hajinya. 

Bermalam di Mina itu tiga hari. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang menanggungkan (keberangkatannya dari dua hari itu) ,maka tidak ada dosa pula baginya." 

Kemudian beliau membocengkan seseorang dan memberitahukan hal itu pada orang-orang".

Hadis Sunan An-Nasai

Monday, September 8, 2014

Haji Adalah Wukuf Di Arafah

No comments: Links to this post
Isnin, 13 Zulkaedah 1435H: Dari Bukair ibnu 'Atha' dari Abdur Rahman ibnu Ya'mar r.a berkata: 

"Saya telah menyaksikan Rasulullah saw didatangi orang-orang dan ditanya tentang manasik haji, jawab beliau: 

"Yang terpenting dalam ibadah haji adalah wuquf di Arafah, maka barangsiapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum fajar terbit, maka ia telah menyempurnakan hajinya."

Hadis Sunan An-Nasai.