Monday, October 22, 2012

Haji - Solat Jamak Tamam di Muzdalifah

Isnin, 6 Zulhijjah 1433H: Dari Usamah bin Zaid r.a., katanya: "Rasulullah saw. berangkat dari Arafah. Ketika sampai di suatu bukit, beliau turun hendak buang air kecil dan sesudah itu beliau wuduk dengan sederhana. Lalu aku bertanya kepada beliau, "Apakah akan solat sekarang?"
 
Jawab beliau, "Belum. Nanti saja pada perhentian yang berikut." Lalu beliau naik kenderaan kembali.
 
Setelah sampai di Muzdalifah beliau turun, lalu wuduk dengan sempurna. Kemudian diqamatkan orang solat Maghrib dan semua orang berhenti di situ. Lalu diqamatkan pula solat Isyak, tanpa solat sunat antara keduanya."
 
Hadis Sahih Muslim Jilid 3. Hadis Nombor 1230.

No comments: