Monday, February 14, 2011

Salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW

Isnin, 11 Rabiulawal 1431H, Nabi Muhammad SAW ,merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir diutuskan oleh Allah SWT bagi menjadi model terulung untuk seluruh alam serta kedatangannya juga adalah untuk "Menyempurnakan Akhlak" (Makarrimal Akhlak) manusia. Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan kepada Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Berikut merupakan kronologi salasilah keturunan yang merupakan atuk moyang kepada Baginda Nabi Muhammad SAW:

Nabi Muhammad s.a.w. (Muhammad bin Abdullah) - Abdullah bin Abdul Mutallib - Abdul Mutallib bin Hashim - Hashim bin Abdul Manaf - Abdul Manaf bin Qusai - Qusai bin Kilab - Kilab bin Murrah - Murrah bin Kaab - Kaab bin Luay - Luay bin Ghalib - Ghalib bin Fahr - Fahr bin Malik - Malik bin An-Nadr - An-Nadr bin Kinanah - Kinanah bin Khuzaimah - Khuzaimah bin Mudrikah - Mudrikah bin Elyas - Elyas bin Mudar - Mudar bin Nizar - Nizar bin Ma'ad - Ma'ad bin Adnan - Adnan bin Add (diriwayatkan merupakan Pemerintah Pertama bagi kota suci Makkah)(lahir tahun 122 SM) - Add bin Humaisi - Humaisi bin Salaman - Salaman bin Aws - Aws bin Buz - Buz bin Qamwal - Qamwal bin Obai - Obai bin Awwam - Awwam bin Nashid - Nashid bin Haza - Haza bin Bildas - Bildas bin Yadlaf - Yadlaf bin Tabikh - Tabikh bin Jahim - Jahim bin Nahish - Nahish bin Makhi - Makhi bin Ayd - Ayd bin Abqar - Abqar bin Ubayd - Ubayd bin Ad-Daa - Ad-Daa bin Hamdan - Hamdan bin Sanbir -Sanbir bin YathRabi - YathRabi bin Yahzin - Yahzin bin Yalhan - Yalhan bin Arami - Arami bin Ayd - Ayd bin Deshan - Deshan bin Aisar/Aizar - Aisar bin Afnad - Afnad bin Aiham - Aiham bin Muksar - Muksar bin Nahith - Nahith bin Zarih - Zarih bin Sani - Sani bin Wazzi - Wazzi bin Adwa' - Adwa' bin Aram -Aram bin Haidir - Haidir bin Ismail (anak Nabi Allah Ismail) (dipanggil Kedar dalam Injil Kristian) - Ismail bin Ibrahim (Ishmael bin Abraham) (Nabi Ismail a.s.) - Ibrahim bin Azar (Nabi Ibrahim a.s.)

Nota tambahan: Periwayatan tentang salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW adalah mengikut maklumat yang diperolehi dari hadis-hadis, ahli Ilmuan Islam, pakar-pakar Sejarawan. Nama betul mereka berdasarkan ejaan dalam bahasa Arab, Bahasa Aram ataupun Bahasa Ibrani.

Bapa dan ibu saudara Nabi Muhammad:
Al-Harith bin Abdul Muthalib ,Muqawwam bin Abdul Muthalib , Zubair bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, Abdul Kaabah bin Abdul Muthalib, Hijl bin Abdul Muthalib, Dzirar bin Abdul Muthalib, Ghaidaq bin Abdul Muthalib, Safiyah binti Abdul Muthalib, 'Atikah binti Abdul Muthalib, Arwa binti Abdul Muthalib, Umaimah binti Abdul Muthalib, Barrah binti Abdul Muthalib, Ummi Hakim al-Bidha binti Abdul Muthalib,

1 comment:

zainal said...

Rasulallah adalah dari keturunan Qushai, pahlawan suku Quraish yang mengusai kota Mekah. Baik keluarga sebelah ibu atau bapa termasuk dalam kalangan orang yang dihormati oleh kabilah Arab.

2.Sungguhpun dilahir sebagai orang kota, Rasulallah diasuh dan dibesarkan di luar kota utk tujuan menghirup udara bersih, dan dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih.

Justeru, pendidikan awal kanak-kanak sama ada melalui susuan, asuhan adalah penting untuk pertumbuhan peribadi insan.

W'aklam.